Aanbod: De organisatie als liefdessysteem

Transformatie is verandering met de stroom mee.

Transformatieprocessen vragen nogal wat van je als mens, of ze nu privé of in je werkzame leven plaatsvinden.
Het spreekt je kracht om te kunnen veranderen aan, je flexibiliteit. In mijn leven heb ik hier nogal wat aanspraak  moeten en mogen maken om er achter te komen dat er maar 1 zekerheid in mijn leven is…..verandering.
Net als jij verlang ik naar rust en stabiliteit die ik stand probeerde te houden met controle. Een illusie.
Een illusie die heel veel kracht kost om in stand te houden en het enige wat het doet is jezelf vast zetten in een status quo….stagnatie….door dit inzicht en het erkennen dat ik het zo doe kwam er beweging in mijn leven en kon ik mijn levensmissie zien.

Transformeren betekent letterlijk voorbijgaan aan de vorm.
Wayne Dyer

Mijn missie in het leven is bewustzijn brengen.
Bewustzijn transformeert en brengt beweging en stroming daar waar stagnatie en/of stilstand is. Er is weer mogelijkheid tot verbinding, zodat de liefde weer kan stromen. Waar liefde stroomt is heling, heel zijn.
Heling van mensen, bedrijven, ondernemingen, organisaties en de natuur.
Wanneer we in en met liefde en compassie leven en werken gaan we anders met elkaar om en met moeder aarde, onze natuur. Dan ga je uit de strijd en durf je de verbinding met de ander in kwetsbaarheid weer aan. Je durft de ander te zien en verbinding te maken van hart tot hart.
Idealistisch…..zeker weten.

Wat liefde in een organisatie?

Ja, ik zie de organisatie als liefdessysteem.
Liefde is de lijm die het hele universum bij elkaar houdt.
In de kwantumfysica is dat inmiddels bekend alleen heet het daar nulpuntsenergie…..de bron van oneindige potentie en kracht.
Liefde IS…. creatie, compassie, inzicht, weten, duidelijkheid, eerlijkheid, oprechtheid, interesse, medemenselijkheid, verbinding, erbij horen, omarming….en nog veel meer.
Hebben we dat niet allemaal nodig?
Verlangen we daar niet allemaal naar diep in ons hart?
Niet alleen privé maar ook in ons werk?
Daar is toch niets wolligs aan!
Het mooie is dat we het diep van binnen allemaal zijn.
Gevuld en vervuld van liefde….we zijn het vergeten of er liggen door alles wat we hebben meegemaakt dikke lagen angst, pijn en beperkende overtuigingen op.

Je zou mij kunnen omschrijven als een aanjager van de liefde, een transformator/ vormveranderaar.
Stroming is verandering, met de stoom mee wordt het transformatie.
Verandering in denken en doen…verandering van de vorm….en vooral in waarnemen en voelen wat er is…in je lichaam en wat de invloed van je denken is op je leven…..in je bedrijf/onderneming/organisatie.
Door tot inzicht te komen en andere keuzes te maken vind verandering plaats in jezelf en in de organisatie tot een ware transformatie.

Ja ook deze veranderingen beginnen allemaal bij jou.
Je kunt jezelf niet los zien van alle andere zaken in je leven.

Verandering met de stroom mee….het transformatieproces.

Dan begint het werk. Niet meer vechten tegen wat er is.
Kijken naar wat er is en aanvaarden dat dit het vertrekpunt is!
Vaak is dat meer het gevecht met jezelf geprojecteerd op je omgeving…meestal ben je je daar  niet bewust van.
Tegen de stroom in zwemmen is alleen zinvol als je een zalm bent.

Wat betekent dat voor jou en/of je bedrijf/onderneming/organisatie?

Zakelijke en persoonlijke stroomlijning en transformatie geven meer plezier in werk met een aanzienlijke kostendaling en een enorme kosten besparing.
Met als doel verbetering van de liefdesstroom in communicatie, werksfeer, productiviteit,  vermindering van personele uitval en vermindering van de faalkosten als resultaat.
Deze faalkosten kunnen aardig in de papieren lopen.
Dit kan variëren van tonnen tot miljoenen!

Het gaat om het stroomlijnen van alles wat je doet door er met een helicoptervieuw naar te kijken.

Over welke problemen heb ik het dan?

  • Veranderingen in het bedrijf, bedrijfsleiding en jezelf als manager/directeur die niet of niet goed worden opgevangen.
  • Omzetverlies
  • Slecht, onduidelijke en onvolledige communicatie
  • Hoog ziekteverzuim
  • Op de loer liggende burn out en reeds aanwezige burn out
  • Arbeidsconflicten
  • Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken.

Dit kan 1 op 1 plaats vinden en/of in kleine groepen, per afdeling of de hele organisatie/bedrijf/onderneming.
Coachen on the job.